Smart Şehircilik kentsel dönüşüm hizmetleri kapsamında; kamu ve özel sektör müşterilerinin talep ve istekleri doğrultusunda mevcut şehir alanlarını modern, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şekilde dönüştürmek ve geleceğe yönelik ihtiyaçları karşılamak için kapsamlı çözümler sunmaktır. Bu süreçte, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, toplumun taleplerini dikkate almak ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde hareket etmek önemli bir odak noktamızdır.

Dönüşüm projelerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için Smart Şehircilik, tüm süreçleri etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla fikir aşamasından, tasarıma, planlama aşamasından uygulama aşamasına kadar tüm adımları etkili iletişim stratejileri ile yönetmektedir.

Tüm bu süreçler gerçekleşirken SMART kelimesinin de ŞEHİRCİLİK yaklaşımlarımızla birleştiği projelerimizde sürdürülebilirlik ve çevresel bilincin önemini bilerek dayanıklı/dirençlilik, yeşil alanlar, çevre dostu malzemeler ve su yönetimi, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve verimliliği gibi faktörleri projelerimize entegre etmekteyiz.

Bu doğrultuda;

 • 6306 Sayılı yasa Kapsamında Riskli / Rezerv Yapı Alan İlanı
 • 5393 Sayılı Yasa Kapsamında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan İlanı
 • Haksahipliği Tespiti
 • Mevcut Durum Analizi
 • Gayrimenkul Değerleme
 • Kıymet Takdir Raporları
 • İcmal Listeleri
 • Matematiksel ve Finansal Model
 • Bilgilendirme Yönetimi
 • Uzlaşma Yönetimi
 • İletişim Stratejileri

firmamız tarafından kentsel dönüşüm hizmetleri kapsamında verilen çalışmalardır.