Smart Şehircilik kentsel planlama hizmetleri kapsamında; kamu ve özel sektör müşterilerinin istek ve talepleri doğrultusunda; şehir planlama çözümleri sunmaktadır. Şehirlerin geleceğini şekillendirmede önemli bir rolü bulunan kentsel planlamada müşterilerimize, kentsel alanların etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlayarak, yaşam kalitesini artıran, çevresel uyum sağlayan ve sosyal dengeyi gözeten planlar sunulmaktadır.

Bu kapsamda bölgenin ihtiyaçlarını analiz etmek, mevcut durumu değerlendirmek ve gelecekteki hedefleri belirlemek üzerine odaklanılarak; Müşteri ihtiyaçları ve yerel yönetim gereksinimleri doğrultusunda, kentsel alanların kullanımı, yapılaşma düzeni, ulaşım ağları, yeşil alanlar, altyapı sistemleri ve diğer önemli unsurları içeren detaylı bir planlama süreci yürütülmektedir.

Bu doğrultuda;

  • Stratejik ve Tematik Master Planlar,
  • Çevre Düzeni Planı,
  • Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi
  • Nazım İmar Planı
  • Uygulama İmar Planı
  • Revizyon İmar Planları
  • Koruma Amaçlı İmar Planları
  • İlave İmar Planları
  • Plan Tadilatları

firmamız tarafından kentsel planlama hizmetleri kapsamında verilen çalışmalardır.